Problematická križovatka. Kto má prednosť?

Výjazd z bývalej predajne Billy, dnes COOP Jednoty Slovensko, je asi jednou z najkomplikovanejších križovatiek v Detve. Riadite sa pravidlom pravej ruky? Nemali by ste.

Problematiku sme komunikovali s mestskou políciou aj s dopravným inšpektorátom. Podľa mestského policajta je priestor pred spomínaným obchodom parkovisko. To znamená, že sa neriadi pravidlami križovatky.

“Podľa mňa, parkovisko je z hľadiska dopravy miesto držiace sa mimo cesty. Vodiči vychádzajúci mimo cesty sú povinní dať prednosť všetkým účastníkom cestnej premávky. To znamená tým, čo idú po hlavnej ceste, ale aj tým čo idú, v tomto prípade, zo Štúrovej ulice (od Kultúrneho domu popri “zapekanke” ). Parkovisko je mimo cesty, a teda vodiči by mali dávať prednosť ostatným vozidlám. Vodič vychádzajúci z parkoviska od bývalej Billy, Teraz COOP Jednoty, odbočujúci doprava má teda dať prednosť vodičovi oproti, hoci ide doľava”.

K téme sa vyjadril aj dopravný inžinier pán Stolár. “Podľa novelizovaného zákona 8/2009 každý, kto vychádza z parkoviska, musí dať prednosť ostatným vozidlám na ceste. Či už prichádza zľava, sprava, oproti. Ďalej dodáva, že konkrétnu oblasť by musel vidieť, lebo nevie presne ako to vyzerá a aké je dopravné značenie. Ak Vás téma zaujíma bližšie, budeme radi za každú odozvu a diskusiu. Odborníci z Dopravného inšpektorátu vo Zvolene sú ochotní prísť a problematiku bližšie vysvetliť.

Nikola Marunčiaková